_

Caritas Diecezji Siedleckiej

_

Caritas Diecezji Siedleckiej została erygowana 15 kwietnia 1991 dekretem Biskupa Siedleckiego Jana Mazura, w celu prowadzenia działań charytatywnych w Diecezji Siedleckiej, położonej na obszarze województwa mazowieckiego i lubelskiego. Pierwszym jej dyrektorem został mianowany ks. Julian Jóźwik. Od 29 sierpnia 2003 do 31 sierpnia 2012 siedlecką Caritas kierował ks. Krzysztof Hapon. Od 1 września 2012 dyrektorem Caritas Diecezji Siedleckiej jest ks. Marek Bieńkowski.  Siedziba diecezjalnej Caritas znajduje się w Siedlcach, przy ul. Budowlanej 1.

Od momentu powstania Caritas Diecezji Siedleckiej, kierując się misją niesienia pomocy wszystkim potrzebującym, otacza ich opieką, nie pozostawiając samotnymi w trudnych sytuacjach losowych i życiowych. Ten szczytny cel realizowany jest poprzez wiele działań, jak prowadzenie stołówki dla osób ubogich i bezdomnych, udzielanie doraźnej pomocy rodzinom i ludziom samotnym, prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci oraz warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

Ciągle poszerzająca się skala ubóstwa na terenie Diecezji Siedleckiej powoduje, że systematycznie przybywa osób bezdomnych i rodzin żyjących na skraju biedy. Wpływa to niekorzystnie na stan zdrowia tych ludzi, powodując również powstawanie zagrożeń związanych z patologiami społecznymi czy też brakiem opieki nad dziećmi. Wyjątkowo ciężkim okresem jest zima, kiedy istnieją problemy ze zdobyciem żywności oraz wzrastają koszty utrzymania w związku z koniecznością ogrzewania mieszkań. Caritas Diecezji Siedleckiej reaguje na to zjawisko nie tylko wydając w okresie zimy od 200 do 270 ciepłych posiłków dziennie, ale również organizując i przekazując wszystkim potrzebującym paczki z żywnością na świąteczny stół. Pomoc w tej formie realizowana jest ponadto poprzez działające Parafialne Zespoły Caritas.

Zakres udzielanego przez Caritas Diecezji Siedleckiej wsparcia nie ogranicza się wyłącznie do pomocy żywnościowej. Rodziny i osoby samotne mogą liczyć na dofinansowanie do zakupu niezbędnych im lekarstw, opału na zimę, uiszczania opłat za energię elektryczną oraz czynszu za mieszkania. Bardzo ważną i spotykającą się z ogromnym odzewem społecznym formą wsparcia jest zakup podręczników szkolnych dla dzieci.

Caritas Diecezji Siedleckiej prowadzi trzy placówki wsparcia dziennego – Świetlicę Socjoterapeutyczną oraz Profilaktyczno-Wychowawczą w Siedlcach oraz Świetlicę Socjoterapeutyczną w Parczewie. Z każdej z nich korzysta 30 dzieci pochodzących z biednych i zaniedbanych edukacyjnie, dotkniętych wieloma trudnościami rodzin. Dzieci te mają zapewnioną opiekę pedagogiczną i specjalistyczną  oraz bardzo dobre warunki do nauki. W ramach wsparcia odbywają się zajęcia z języka angielskiego, psychologiczne oraz socjoterapeutyczne.

Jednym z największych przedsięwzięć Caritas Diecezji Siedleckiej jest Wakacyjna Akcja Caritas, dzięki której na koloniach organizowanych przez Caritas  wypoczywają bezpłatnie najuboższe dzieci z terenu diecezji. Akcja ta nie byłaby możliwa do zrealizowania, gdyby nie pomoc wolontariuszy bezpośrednio opiekujących się dziećmi i wsparcie finansowe udzielane przez darczyńców. Warto nadmienić, że współpraca z Centrum Wolontariatu i grupą wolontariuszy zaangażowanych przy Caritas trwa całe 12 miesięcy, bowiem w trakcie roku szkolnego pracują oni z dziećmi w świetlicach oraz udzielają korepetycji w ramach “Akademii Małego Żaka”.

30LAT DZIAŁALNOŚCI
188DZIEŁ CARITAS
163OSOBY WSPIERANE ZBIÓRKAMI
2JADŁODAJNIE
5WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
5WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ
2CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
7OŚRODKÓW POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
34PARAFIALNE ZESPOŁY CARITAS
120SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS
4PRZEDSZKOLNE KOŁA CARITAS
3900WOLONTARIUSZY
3CENTRA WOLONTARIATU
90DZIECI OBJĘTYCH WSPARCIEM W 2020r.